Zrušen pronájem kuželny pro veřejnost

13.09.2021

Na posledním společném zasedání se vedení a členové klubu shodli na tom, že technický stav kuželny není dobrý a pokračováním poskytování kuželny veřejnosti by také mohlo znamenat její konec. 

Jednalo se o nelehké rozhodnutí, protože se kuželna těšila veřejnému zájmu a umožňovala lidem rozptýlení a zábavu ať už při oslavách či jednoduše sportovních kláních. Bylo těžké si představit, že pro nadcházející období, které nikdo neví jak může být dlouhé, nebude kuželna své prostory nadále poskytovat. Nicméně špatný technický stav ovládací mechaniky měl nesčetněkrát celkový dopad na vývoj pořádané akce.  

"Několikrát se stalo, že se zápas ani nedokončil, nebo že  některá z pronájmových akcí, se musela obejít bez hraní kuželek." Říká Jiří Klíma, dlouholetý hráč klubu.

Ilistrační foto
Ilistrační foto

Omezením užívání drah by mělo dojít k menšímu zatížení již tak unaveného a zastaralého technického zařízení. Kuželkářský klub a jeho členové doufají, že dráhy a technika vydrží alespoň soutěže, které jsou jako každý rok naplánovány již od začátku září tohoto roku.